În atenția doctoranzilor și postdoctoranzilor

Conferința științifică anuală

a doctoranzilor și postdoctoranzilor va avea loc pe data de 16 mai 2019, ora 14.00, Sala Senatului.

Titlurile comunicărilor pentru conferință vor fi expediate pe adresa doctorat_upsc@yahoo.com până pe 30 aprilie 2019. Articolele vor fi prezentate până la 13 mai 2019 în variantă electronică și pe suport de hârtie la Biroul Studii Doctorale și Postdoctorale (doctorat_upsc@yahoo.com). Articolele vor fi însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific.

Cerințele privind redactarea articolelor

La tehnoredactarea lucrării (realizată în Word) urmează a fi respectate următoarele cerinţe:

  • * dimensiunea articolului: 8 – 12 pagini A5;
  • * adnotarea și cuvintele-cheie se prezintă în limbile română și engleză;
  • * bibliografia se realizează conform cerințelor ANACEC;
  • * caracterele – Times New Roman;
  • * dimensiunile caracterelor -12;
  • * spaţiul între rânduri – 1,15;
  • * margini: sus/jos/dreapta/stânga – 1,5 cm;
  • * titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD); sub titlu, la dreapta, se va scrie numele autorului (BOLD, ITALIC).
  • *Materialele neredactate și cele care nu vor întruni cerințele stipulate nu vor fi acceptate.

Biroul Studii Doctorale și Postdoctorale

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

str. Ion Creangă, 1, bl.2, bir.7. MD-2069, Chișinău, R. Moldova

Tel.:+373 22 /35 84 72/

De asemenea, ai putea dori...