În atenția decanatelor și absolvenților anului 2020!

În baza scrisorii MECC nr.03/2-09/2222 din 21.04.2020 decanatele facultăților vor desfășura on-line  activitatea de repartizare în câmpul muncii a absolvenților bugetari ai universității conform ofertei MECC privind posturile didactice vacante în instituțiile de învățământ general din republică (Anexa 2).

Absolvenții facultăților până la 15.05.2020 se vor înscrie în regim on-line la decanate conform ofertei Ministerului pentru repartizarea în câmpul muncii (Anexa 2).

Absolvenții care vor solicita o altă instituție de învățământ general, care nu se conține în oferta Ministrului, vor prezenta on-line decanatelor un Demers cu semnăturile directorului instituției și a conducătorului Direcției raionale de învățământ.

La dorință pot participa la repartizare în câmpul muncii și absolvenții care și-au făcut studiile în bază de contract. Listele completate de decanate (cu alegerea de către absolvenți a instituțiilor de învățământ) vor fi transmise Secției resurse umane către 20.05.2020.

În perioada lunii mai-iunie studenții absolvenți se vor prezenta la decanate pentru a semna în listele de repartizare în câmpul muncii.

Decanatele vor prezenta listele cu semnăturile studenților-absolvenți Secției resurse umane pînă la sfîrșitul anului de studiu.

Pentru accesul în blocurile de studii a studenților-absolvenți decanatele vor prezenta la recepție listele absolvenților. Persoanele de la recepție vor permite accesul la decanate în mod individual (câte 1 (una) persoană).

Mai multe informații accesați AICI.

De asemenea, ai putea dori...