Conferința științifică națională cu participare internațională „Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric”, Ediția a II-a

La 27 și 28 aprilie 2018 Catedra de Geografie și Patrimoniu Cultural, cercetători din cadrul proiectului științific instituțional „Patrimoniul cultural național și universal în sistemul educațional” de la Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” au organizat Conferința științifică națională cu participare internațională „Patrimoniul cultural național și universal: dialog istoric”, Ediția a II-a. La manifestare au participat 70 de cadre didactice din învățământul universitar și general, cercetători științifici, doctoranzi, masteranzi, colaboratori ai muzeelor și arhivelor, asociațiilor obștești din Republica Moldova, România și Ucraina. În cadrul ședinței plenare a fost prezentată public culegerea de studii „Profesori ai Facultății de Istorie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău”, Vol. I (cord. V. URSU).
Comunicările științifice au fost expuse în cadrul următoarelor ateliere: Potențialul valoric spiritual și moral al patrimoniului cultural, Identificarea și valorificarea patrimoniului arheologic, Păstrarea patrimoniului etnografic material și imaterial, Cercetarea și punerea în valoare a patrimoniului artistic, Impactul discursului ideologic asupra patrimoniului cultural, Rolul patrimoniului cultural în procesul educațional.
Aducem mulțumiri tuturor participanților.

De asemenea, ai putea dori...