Conferința științifică anuală a doctoranzilor

Comunicările vor fi prezentate până la 20 martie 2017 în variantă electronică și pe suport de hârtie la Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale
(
doctorat_upsc@yahoo.com)

Articolele vor fi însoțite obligatoriu de avizul conducătorului științific.

Cerințele privind redactarea articolelor

La tehnoredactarea lucrării (realizată în Word) urmează a fi respectate următoarele cerinţe:

  • dimensiunea articolului: 8 – 10 pagini A5;
  • adnotarea și cuvintele-cheie se prezintă în limbile română și engleză;
  • bibliografia se realizează conform cerințelor CNAA;
  • caracterele – Times New Roman;
  • dimensiunile caracterelor -12;
  • spaţiul între rânduri – 1,15;
  • margini: sus/jos/dreapta/stânga – 1,5 cm;
  • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD); sub titlu, la dreapta, se va scrie numele autorului (BOLD, ITALIC).

*Materialele neredactate și cele care nu vor întruni cerințele stipulate nu vor fi acceptate.

Departamentul Studii Doctorale și Postdoctorale

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”

str. Ion Creangă, 1, bl.2, bir.7. MD-2069, Chișinău, R. Moldova

Tel.:+373 22/ 35 84 72

De asemenea, ai putea dori...