Concursul pentru admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat, pentru anul de studii 2020-2021

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2020-2021:

Candidații se pot înscrie la 3 Școli doctorale:

Domeniul Științific Școala Doctorală Specialitățile
 

 

 

 

 

5. Științe Sociale și economice

 

 

 

 

 

Științe ale Educației

531.01 Teoria generală a educației
531.02 Management educațional
531.03 Pedagogie istorică
531.04 Pedagogie socială
532.01 Didactica preșcolară
532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățămînt
533.01 Pedagogie universitară
533.02 Pedagogie vocațională
533.03 Pedagogia adulților
534.01 Pedagogie specială
Psihologie 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională
511.06 Psihologia specială
 

 

 

6. Științe Umaniste

 

 

Istorie.

 Patrimoniu Cultural. Modernitate

611.01 Istoria Moldovei (pe perioade)
611.02 Istoria românilor (pe perioade)
611.03 Istoria universală (pe perioade)
611.04 Teoria și metodologia științelor istorice
611.05 Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural și național
611.06 Documentologie și arhivistică
611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii)
612.01 Etnologie
613.01 Arheologie

Actele necesare pentru admitere:

 • fișa de înscriere (conform modelului)
 • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 8,0;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
 • scrisoare de recomandare a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • curriculum vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • 2 fotografii 3×4;
 • declarație pe propria răspundere privind veridicitatea actelor depuse (forma liberă).

Taxa de înscriere – 50 lei.

Actele pot fi depuse online pe adresa doctorat_upsc@yahoo.com


Important!

 • La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.
 • Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
 • Taxa pentru un an de studii – 18 (optsprezece mii) lei MD, va fi achitată după înmatriculare.

 

Cererile de admitere la concurs se depun în perioada :

23 septembrie – 19 octombrie 2020

pe adresa: str. I. Creangă 1, bl. 2, biroul 4, tel.: (+373) 22-35-84-72.

Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 20-26 octombrie 2020.

         Studiile încep la 1 noiembrie 2020.

Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:

 • copia legalizată a Diplomei de doctor în ştiinţe;
 • lista lucrărilor publicate după susţinerea tezei de doctor.

De asemenea, ai putea dori...