Concursul pentru admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat, pentru anul de studii 2019-2020

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” anunță admiterea la studii prin doctorat și postdoctorat pentru anul de studii 2019-2020, cu finanțare buget și contract în baza planului  aprobat prin Hotărârea Guvernului și al Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM nr. 1128 și nr. 1140  din 09 septembrie 2019

Candidații se pot înscrie la 3 Școli doctorale:

Domeniul Științific Școala Doctorală Specialitățile
 

 

 

 

 

5. Științe Sociale și economice

 

 

 

 

 

Științe ale Educației

531.01 Teoria generală a educației
531.02 Management educațional
531.03 Pedagogie istorică
531.04 Pedagogie socială
532.01 Didactica preșcolară
532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățămînt
533.01 Pedagogie universitară
533.02 Pedagogie vocațională
533.03 Pedagogia adulților
534.01 Pedagogie specială
Psihologie 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională
511.06 Psihologia specială
 

 

 

6. Științe Umaniste

 

 

Istorie.

 Patrimoniu Cultural. Modernitate

611.01 Istoria Moldovei (pe perioade)
611.02 Istoria românilor (pe perioade)
611.03 Istoria universală (pe perioade)
611.04 Teoria și metodologia științelor istorice
611.05 Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural și național
611.06 Documentologie și arhivistică
611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii)
612.01 Etnologie
613.01 Arheologie

 

 Actele necesare pentru admitere:

 • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 8,0;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
 • scrisoare de recomandare a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • curriculum vitae Europass;
 • copia buletinului de identitate;
 • extras legalizat din carnetul de muncă;
 • 2 fotografii 3×4.

Taxa de înscriere – 50 lei.

 

Important!

 • La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.
 • Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată.
 • Candidaţii la doctorat susţin un interviu în baza referatului științific și a CV-ului.

 

Cererile de admitere la concurs se depun în perioada :

20 septembrie – 12 octombrie 2018

pe adresa: str. I. Creangă 1, bl. 2, biroul 7, tel.: 022-35-84-72.

Concursul de admitere se va desfăşura în perioada 16-23 octombrie 2018.

          Studiile încep la 1 noiembrie 2018.

Notă. Candidaţii la postdoctorat depun suplimentar:

 • copia legalizată a Diplomei de doctor în ştiinţe;
 • lista lucrărilor publicate după susţinerea tezei de doctor;
 • certificat despre salariul mediu pentru ultimul an de activitate, primit până la înscrierea la postdoctorat.

.

De asemenea, ai putea dori...