Concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante

„Universitatea Pedagogică de Stat „ION CREANGĂ” anunță concurs pentru ocuparea  posturilor didactice vacante :

Şef al catedrei:
Pedagogia Învățămîntului Primar 1
Informatică și Matematică             1
Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans 1
Arta Decorativă 1
Pictură 1
Istorie și Științe Sociale 1
Profesor universitar al catedrei:
Științe ale Educației 1
Conferenţiar universitar al catedrei:
Limbă Română şi Filologie Clasică 2
Științe ale Educației 1
Limbi şi Literaturi Romanice 1
Istorie și Științe Sociale 1
Pedagogia Învaţămîntului Primar 1
Studiul Artelor, Grafică şi Metodologia Instruirii 1
Arta Decorativă     2
Psihologie 1
Informatică și Matematică 1
                         Lector universitar al catedrei:
Informatică și Matematică 1
Filologie Engleză 2
Filologie Germană 3
Pedagogie preșcolară, educație fizică și dans 1
Asistență Socială 1

Termenul de depunere a actelor – o lună din data publicării avizului.

Adresa noastră: str. Ion Creangă 1, tel. 022-35-83-31

 

De asemenea, ai putea dori...