LOGO

Universitatea Pedagogică de  Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță concurs de selectare a cadrelor didactice pentru elaborarea și dezvoltarea în cadrul instituției a unor programe ULLL

Universitatea Pedagogică de  Stat „Ion Creangă” din  Chișinău (UPSC), alături de 6 universități din Moldova, precum și de  instituțiile partenere din 7 țări europene,  implementează Proiectul ERASMUS + COMPASS „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA”.

Despre proiect

Proiectul ERASMUS + COMPASS „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVAvizează integrarea în modelul universitar a învățării pe tot parcursul vieții (ULLL) constituind o abordare care necesită reacții imediate la nivel național și instituțional și acțiuni comune în Republica Moldova. Crearea condițiilor ca instituțiile naționale, care gestionează procesul în învățământul superior și instituțiile superioare de învățământ, să administreze strategic învățarea pe parcursul vieții la nivel instituțional fiind considerată drept obiectiv general al proiectului și principala susținere a rolului responsabil și complementar al Republicii Moldova în cadrul EHEA.

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe site-ul: http://compass-project.md/; https://www.upsc.md/ro/proiectul-erasmus-compass/

Aviz

În context, Universitatea Pedagogică de  Stat „Ion Creangă” din Chișinău lansează în cadrul instituției  concursul  de selectare a cadrelor didactice pentru dezvoltarea cursurilor universitare de învățare pe parcursul vieții (ULLL).

 Condiții de eligibilitate:

Pentru selectarea trainerilor se vor folosi următoarele criterii:

 • Studii superioare în domeniu;
 • Cunoașterea limbii române;
 • Deținerea titlului științific/ științifico-didactic în domeniul de specialitate  (constituie o prioritate);
 • Experiență în elaborarea produselor curriculare / didactice;
 • Experiență de formator, confirmată corespunzător (reprezintă un avantaj);
 • Capacități și abilități practice de livrare a training-urilor;
 • Abilități  de interacțiune, comunicare interpersonală și prezentare în public;
 • Abilități de a lucra în echipă și independent;
 • Devotament, entuziasm și motivație;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Întrunirea rigorilor de onorabilitate și respect al deontologiei și eticii profesionale.

Dosarele de participare în concurs vor include:

 1. Cerere de participare la concurs;
 2. Curriculum Vitae (model Europass);
 3. Scrisoarea de intenție, motivând interesul pentru această poziție, cu specificarea experienței de formator și a cursului ULLL, ce se propune a fi dezvoltat în cadrul proiectului;
 4. Copia simplă după actul care confirmă studiile superioare;
 5. Copia simplă după actul care confirmă titlul științific/ științifico-didactic deținut în domeniul de specialitate;
 6. Lista publicațiilor relevante pentru ultimii 5 ani;
 7. Lista formărilor urmate în ultimii 5 ani, cu indicarea furnizorului de formare;
 8. Copia simplă după actul care confirmă experiența de formator (reprezintă un avantaj).
Candidații interesați vor expedia dosarele la adresa de e-mail: concurs.ulll@gmail.com
Data și ora limită de depunere a dosarelor: 22 noiembrie 2019,  ora  15.00.

Pentru întrebări și detalii Vă rugăm să ne contactați prin e-mail-ul:  concurs.ulll@gmail.com,
cu mențiunea (în linia de subiect):  Întrebare Concurs ULLL, sau la următoarea adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, bl. 2, bir. 7.

Persoană de contact: Lucia Cepraga, dr., conf., tel.:  022 35 83 36,  e-mail: concurs.ulll@gmail.com.

Nota bene!

 • Doar candidații selectați vor fi contactați;
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Pentru mai multe informații accesați AICI.

 

De asemenea, ai putea dori...