Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră anunță demararea Zilei Matricolei

Stema UPS „Ion Creangă”

AVIZ

Vineri, 1 septembrie 2017 de Ziua Cunoștințelor Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră anunță demararea Zilei Matricolei pentru studenții anului I la toate facultățile UPS „Ion Creangă” din Chișinău conform orarului:

Facultatea Ora Blocul de studii, aula
Filologie 830 Bl. I, 101
Limbi și Literaturi Străine 930 Bl. I, 102
Psihologie și Psihopedagogie Specială 1030 Bl. II, 58
Științe ale Educației și Informatică 1100 Bl. I, 103
Istorie și Geografie 1130 Bl. I, 507

Invitați:

  1. Franț Lilia, președintele Comitetului Sindical al Studenților;
  2. Popa Galina, specialist Serviciu de evidență a populației,
  3. Scherlet Ecaterina, șef al Bibliotecii universitare;
  4. Jeleapov Elena, șef Punct medical universitar;
  5. Ciorbă Constantin, dr. hab. prof. univ, decan al Facultății Formare continuă și a celor cu funcții de conducere, membru catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans;
  6. Vacarciuc Mariana, dr., conf. univ., șef Centrul de educație artistică și instruire complementară;
  7. Saranciuc-Gordea Liliana, dr., conf., șef Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră;
  8. Popa Natalia, lector universitar, metodist „Relații cu publicul” al Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră.

 

De asemenea, ai putea dori...