Cazarea în cămin pentru anul universitar 2020 – 2021

Repartizarea locurilor de trai se va efectua conform următoarelor categorii:

 • Studenții anului I de studii:

31 august 2020 (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare ale facultăților:

 • Științe ale Educației și Informatică (Blocul 3, hol parter);
 • Psihologie și Psihopedagogie Specială (Blocul 2, etajul 2, aud. 32);
 • Filologie și Istorie (Blocul 1, aula 101).

01 septembrie 2020 (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare ale facultăților:

 • Arte Plastice și Design (Blocul 1, aula 104);
 • Limbi și Literaturi Străine (Blocul 1, aula 102).

 • Studenții anilor II – IV de studii:

10 septembrie 2020 (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare a facultăților:

 • Științe ale Educației și Informatică (Blocul 3, hol parter);
 • Psihologie și Psihopedagogie Specială (Blocul 2, etajul 2, aud. 32);
 • Filologie și Istorie (Blocul 1, aula 101).

11 septembrie 2020 (8:00-16:00) – vor activa comisiile de cazare a facultăților:

 • Arte Plastice și Design (Blocul 1, aula 104);
 • Limbi și Literaturi Străine (Blocul 1, aula 102).

TAXA DE CAZARE pentru anul de studii 2020-2021:

 • pentru studenţi licență – 2900 lei/anual,
 • pentru studenții masteranzi bugetari – 3600 lei/anual,
 • pentru studenții masteranzi contractieri – 7100 lei/anual,

N.B.: Plata se achită integral.


ACTE NECESARE pentru cazare în cămin:

Studenţii anului I de studii:

 1. Copia buletinul de identitate;
 2. Două fotografii 3X4 (nu se admite metoda xerox);
 3. Certificat despre componenţa familiei şi situaţia familială (în cazul neprezentării la comisia de admitere).

Studenţii și masteranzii anilor II-IV:

 1. Bonul de cazare (dacă a mai locuit în cămin);

N.B.: Studentul care a pierdut bonul de cazare prezintă confirmarea de la administratorul căminului, precum că a dat în primire camera conform regulamentului.

 1. Carnetul de student;
 2. Copia buletinul de identitate;
 3. 2 fotografii 3×4 (nu se admite metoda xerox).

PROCEDURA DE CAZARE

 1. Colectarea cererilor-tip și repartizarea locurilor de trai de comisia de cazare a facultăţii (pentru studenții noi înmatriculați);
 2. Eliberarea bonului de cazare și/sau vizarea acestuia de către comisia de cazare a facultăţii;
 3. Controlul medical la punctul medical (Blocul auxiliar);
 4. Perfectarea vizei de reşedinţă în căminele Universităţii (excepție anul I și cei care au viza perfectată) la secţia evidenţa populaţiei ( 2, et. 2, bir. 26);
 5. Achitarea taxei de cazare la contabilitate ( II, bir. 31);
 6. Înregistrarea la comisia universitară de cazare ( 4, demisol, bir. 12A);
 7. Prezentarea actelor administratorului căminului pentru cazare;
 8. Cazarea nemijlocită în cameră și primirea legitimației de locatar.

Amplasarea căminelor Universității

Căminul Adresa Cum vă deplasați
3A str. E. Coca, 29  

Pe jos, pe lângă Parcul Dendrariu, la stânga

3B str. E. Coca, 29
4 str. Suceava, 154/1  

Troleibuzele: 22, 21– Stația: str. Paris;

Autobuzele: 122, 26, 3 – Stația: str. Paris;

Microbuzele: 172, 103, 121 – Stația: str. Sucevița.

5 str. Suceava, 154/2
6 str. Sucevița, 18

Comisia de cazare a Universității

De asemenea, ai putea dori...