Categorie: Diverse

Bursa Parlamentară Internaţională a Bundestagului German 2021

Doriţi să faceţi un stagiu practic la Parlamentul german? Stimate doamne şi domni, Bundestagul German invită şi în anul 2021, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru ca activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar...

Rezultatele la olimpiade organizate în cadrul Facultății de Filologie și Istorie

Pandemia n-a fost un impediment… În perioada 01-30 aprilie 2020, a avut loc Olimpiada instituțională a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. În cadrul Facultății de Filologie și Istorie, au fost desfășurate olimpiade la disciplinele limba și literatura română (51 de participanți), limba română, șc. alol. (63 de...

Consiliul de administrație a universității va transfera salariul pentru o zi de muncă în fondul special pentru combaterea epidemiei provocată de virusul COVID-19.

În rezultatul ședinței Consiliului de administrație din 27.03.2020 s-a decis că membrii Consiliului vor transfera salariul pentru o zi de muncă în fondul special pentru combaterea epidemiei provocată de virusul COVID-19. Angajaților universității li se propune de a contribui material în combaterea epidemiei provocată de virusul COVID-19.

Concursul brazilor în cadrul Facultății Arte plastice și design

În data de 13 februarie, studenții Facultății Arte Plastice și Design, specialitatea Design Interior au organizat un eveniment frumos – Concursul Brazilor, ediția 2020. În cadrul concursului studenții au prezentat variantele originale a unui brad, pregătite în ajunul sărbătorilor de Crăciun, făcute din diferite materiale: lemn, hârtie, textile și etc....

Programe de studii ciclul II, master Facultatea Științe ale Educației și Informatică

Programe de studii ciclul II, master Facultatea Științe ale Educației și Informatică

90 credite  – 1,5 ani de studii Educație pentru dezvoltare comunitară și animație socială Leadership și instruire (română/engleză) Management educațional Management și consiliere în educația preșcolară Matematica didactică 120 credite  – 2 ani de studii Consiliere și educația familiei Didactica învățământului primar Educație pentru comunicare și carieră profesională Management și...

Programe de studii ciclul II, master Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială

Programe de studii ciclul II, master Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială

120 credite  – 2 ani de studii Logopedie Activitatea psihoeducațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic Asistența psihosocială în sistemul legal Educație integrată și terapia persoanelor cu cerințe educaționale speciale Politici sociale de susținere a familiei și copilului Psihodiagnostic și intervenții în diferite tipuri de organizații Servicii sociale în...

Programe de studii ciclul II, master Facultatea Filologie și Istorie

Programe de studii ciclul II, master Facultatea Filologie și Istorie

90 credite  – 1,5 ani de studii Didactica disciplinelor istorice Didactica educației civice Didactica limbii române /ruse ca limbă nematernă/ străină Didactica limbii române ca limbă nonmaternă/străină Didactica limbii ruse ca limbă nonmaternă/străină Educație lingvistică și literară Educație lingvistică și comunicare interculturală Educație literară și artistică Istorie și teorie literară...