Categorie: Diverse

La data de 8 octombrie a avut loc ședința festivă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău la 80 de ani

Mesaje de salut 1. Prof. univ., dr. Nicolae CHICUȘ, rector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 2. Conf. univ., dr. Igor ȘAROV, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 3. Academician Viktor ANDRUSHCHENKO, rectorul Universității Pedagogice Națonale „M. P. Dragomanov”, or. Kiev, Ucraina, Doctor Honoris Causa al...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în psihologie

Candidat: Racu Iulia Tema tezei de doctor habilitat: Psihologia anxietății la copii și adolescenți 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 06.11.2020 Ora: 12:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctor...

Inițierea procesului de alegere a rectorului Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în temeiul art.105 din Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Cebotaru Nina Conducător: Racu Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Formarea competențelor de comunicare la copii cu retard mintal ușor prin activități de educație fizică (jocuri dinamice) Specialitatea: 534.01 – Pedagogie specială Data: 16.10.2020 Ora: 10.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: Danail Sergiu,...

Continuarea studiilor în regim online

În atenția studenților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”! În baza deciziei Consiliului de administrație din 07.09.2020 procesul didactic de la 14.09.2020 pînă la 30.09.2020 va continua în regim online.

Suport G Suite UPS “Ion Creangă”

Cum activăm un contul G Suite Setarea contului G Suite (Video) Personalizare, confidențialitate. Schimbarea datelor personale. Schimbarea limbii în care vor fi vizualizate toate aplicațiile G Suite. Chrome ca browser principal (Video) Setările generale Gmail Interfața aplicației Gmail (Video) Setările generale și adăugarea semnăturii în Gmail (Video) Adăugare cont Gmail...

Bursa Parlamentară Internaţională a Bundestagului German 2021

Doriţi să faceţi un stagiu practic la Parlamentul german? Stimate doamne şi domni, Bundestagul German invită şi în anul 2021, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru ca activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar...

Rezultatele la olimpiade organizate în cadrul Facultății de Filologie și Istorie

Pandemia n-a fost un impediment… În perioada 01-30 aprilie 2020, a avut loc Olimpiada instituțională a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. În cadrul Facultății de Filologie și Istorie, au fost desfășurate olimpiade la disciplinele limba și literatura română (51 de participanți), limba română, șc. alol. (63 de...