Categorie: Anunțuri

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: GOLUBOVSCHI Oxana Conducător ştiinţific: BABÎRĂ Eugenia, doctor în filologie, conf. universitar Tema tezei: TEHNOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚELOR DE TRADUCERE LA STUDENȚII-TRADUCĂTORI  Specialitatea: 533. 01 – Pedagogie universitară Data: 23 iunie 2020 Ora: 10:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, sala Senatului....

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor în Psihologie

Candidat: MULCO Iulia Conducător: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat D 511.02 – 09, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei Pазвитие волевой сферы у дошкольников на занятиях хореографией / Dezvoltarea sferei volitive la preșcolari în cadrul activităților de coregrafie Specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor în Psihologie

Candidat: PLATON Inga Conducător: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat D 511.02 – 10, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei Formarea inteligenței sociale în adolescența timpurie Specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 24 iunie 2020 Ora: 11.00 Local: Sala Senatului UPS...

Conferința Științifică Națională cu participare Internațională  ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans  are onoarea de a Vă invita la Conferința Științifică Națională cu participare Internațională  ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”, care se va desfășura  în perioada 4-5  decembrie...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie în cadrul școlii doctorale de psihologie

Pretendent:  KRASKOVSKAIA Valeria Conducător ştiinţific: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Tema tezei: Relația dintre însușirile de personalitate și stresul la ostașii în serviciul militar / Взаимосвязь личностных характеристик и стресса у военнослужащих в условиях служебной деятельности. Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 30 iunie  2020 Ora: 11:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat...