Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Training de inițiere pentru cursanții programului Educație pentru media (treapta gimnazială și liceală)

Luni, 23 noiembrie 2020, la ora 15.00 va avea loc trainingul de inițiere la programul Educație pentru media. Pentru  participare, accesați bannerul Educație pentru media, 23.11.2020 pe pagina https://formare.upsc.md/. Scopul programului Educația pentru media este dezvoltarea competenței media a cadrelor didactice, precum și a altor competențelor profesionale și personale, în vederea alfabetizării mediatice...

Lansare de carte

Ziua Mondială a Calității este o oportunitate de conştientizare a contribuţiei calității în dezvoltarea durabilă a societății!i

Administrația Universității, Secția de Asigurare a Calității și Dezvoltare Curriculară aduc sincere felicitări întregului colectiv al UPS ”Ion Creangă”, cu ocazia Zilei Mondiale a Calității! Apreciem aportul corpului profesoral-didactic universitar în promovarea culturii calității ce asigură progrese remarcabile în domeniul educației și științei. Vă mulţumim enorm pentru eforturile depuse, va...

Depunere de dosare pentru o bursă de practică Erasmus+ la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă o bursă de practică Erasmus+ (2 luni) pentru studenții tuturor ciclurilor (Licență, Masterat, Doctorat). Dosarele pot fi depuse personal la Secția Cercetare științifică și relații internaționale (bloc 2, birou 25), zilnic, de la 12:00 pană la 14:00 sau transmise la mobilitate.erasmus.upsc@gmail.com până la...

Conferința națională cu participare internațională: Educația din perspectiva conceptului “Clasa Viitorului”

Conferința națională cu participare internațională: EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI National scientific conference with international participation (NSCIP): ”EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE FUTURE CLASSROOM CONCEPT” Vineri, 27 noiembrie 2020, ora: 09:30  – 16:00 – Online, Platforma ZOOM   Friday, 27th November 2020, at 09:30 – 16:00,  ONLINE ON...

Conferinţa ştiinţifică națională cu participare internaţională Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv

Accesați invitația AICI Accesați formularul de participare AICI PARTENERI: Asociația Persoanelor cu Dizabilități de Intelect ”Humanitas” din Moldova Universitatea Pedagogică de Stat ”M.P. Dragomanov” Kiev, Ucraina Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației Universitatea din Gavle, Suedia DATA EVENIMENTULUI: 10 decembrie, 2020 ÎNCEPUTUL: ora 1000 DIRECȚII TEMATICE: Probleme...

Decizie cu privire la stabilirea datei alegerilor rectorului Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău

În temeiul art. 104 al Codului Educației al Republicii Moldova și în conformitate cu Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UPSC, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategică Institușională DECIDE: A stabili data alegerilor rectorului Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău la 10 noiembrie 2020. Președinte al CDSI: ELENA PRUS, dr.hab....

Seminar științific de profil

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: PEREU Tatiana Conducător științific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Titlul tezei: FUNDAMENTE PEDAGOGICE ALE FORMĂRII  EFICIENȚEI  PERSONALE  LA MEMBRII  ADULȚI  AI  FAMILIEI Specialitatea: 531.01- Teoria generală a educației Data: 30 noiembrie 2020 Ora: 14.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1,...

Anunt

Decizie cu privire la aprobarea listei candidaților pentru funcția de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinau

În temeiul art. 104 al Codului Educației al Republicii Moldova și în conformitate cu Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UPSC, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategica Institutionala DECIDE: A aproba lista candidaților la functia de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău dupa cum urmează: BIBICU (BARBĂNEAGRĂ)...