Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Seminar științific de profil

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: OLOIERU Anastasia Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: FORMAREA CULTURII ECONOMICE ÎN CADRUL EDUCAȚIEI FAMILIALE  Specialitatea: 531. 01 – Teoria generală a educației Data: 21 octombrie 2020 Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul...

Cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale, destinat cadrelor didactice din UPS “Ion Creangă”

Stimați profesori, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” vă invită la cursurile de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale, destinat cadrelor didactice din UPS “Ion Creangă”_Turul III. Pentru a participa la instruire, vă rugăm să completați formularul Format: II grupe, a câte 25 de persoane Când, cine: Grup I: Alfabetizare digitală...

Repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul UPSC

Planul de repartizare a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 între Școlile doctorale în cadrul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, conform anexei l. Repartizarea granturilor doctorale în cadrul Școlilor doctorale între conducătorii de doctorat ale căror propuneri de proiecte au fost evaluate...

În atenția studenților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”!

MARȚI, 1 SEPTEMBRIE, 2020, ORA 9.00 LICENȚĂ Anul 1 –studii cu frecvență Facultatea Filologie și Istorie Blocul  1,  sala 101 Facultatea Limbi și literaturi străine Blocul  1,  sala 102 Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială Blocul 2, sala 32 Facultatea Științe ale Educației și Informatică Blocul 3, sala 29 MIERCURI, 2...