Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Înscrierea la cursul de instruire la Catedra Militară

Cursul de instruire la catedră este o forma a serviciului militar. Sunt admiși studenţii şi absolvenţii tuturor instituțiilor de învăţămînt superior și elevii colegiilor/centrelor de excelență, din anul de absolvire și absolvenții acestora. Înscrierea la studii pentru perioada SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2020 Avantajele pentru absolvenți:  posibilitatea angajării în Structurile de Forță (Armata...

Solicitanților de servicii arhivistice

Pentru a primi un act de la unele servicii ale Universității urmează adresarea la următoarele subdiviziuni: A. Arhivă, bloc 2, etaj 3, bir. 45, tel. 022 35 83 25 se vor adresa: Absolvenții la zi până la anul 2013, inclusiv. Absolvenții frecvență redusă până la anul 2011, inclusiv. Absolvenții masteranzii...

Concurs pentru ocupare postului de președinte al Consiliului științific al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

În temeiul Regulamentului privind organizare studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014, se anunță concurs pentru ocuparea postului de președinte al Consiliului științific al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Pentru înscriere la concurs se vor depune următoarele acte: Cererea de înscriere la...

Diplome universitare Francofone

« L’INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA FRANCOPHONIE » propune 3 diplome universitare pentru anul de studii 2020-2021. Formările propuse pot fi accesate de către doritorIi ce dețin diploma de Master și doresc să activeze în spațiul francofon, în diferite structuri : Organizația Internațională a Francofoniei, ONG-uri, asociații, colectivități, întreprinderi private, etc. FRANCOPHONIE ET DÉVELOPPEMENT...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în psihologie

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat  în psihologie în Seminarul Științific de profil Ad-hoc,  pe baza Seminarului științific de profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională, în baza ordinului nr. 116 din  27.05.2020 cu privire la organizarea și componența seminarului științific de profil Candidat: RACU Iulia Seminarul Științific de profil...

Teza de Doctor

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul U.P.S. „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ ÎN BAZA TEXTULUI LITERAR  realizată de Lilia Petriciuc. Conducător ştiinţific – Galina Grădinari, dr. în pedagogie,...

Admiterea Facultatea Transfrontalieră, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Admiterea 2020 Facultatea Transfrontalieră Oferă: Studii gratuite Burse oferite de statul român (65 euro-licență/ 75 euro -masterat) Cazare gratuită în campusul Universității “Dunărea de Jos” din Galați Transport gratuit pe teritoriul României Mobilități academice în universități partenere Diplome recunoscute internațional Stagii de practică în laboratoare moderne Informații despre organizarea admiterii...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice În cadrul comisiei de îndrumare Pretendent: Oloieru Anastasia Conducător: Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Formarea culturii economice în cadrul educației familiale Specialitatea: 532.01 Teoria generală a educației Data: 24.06.2020 Ora: 12:00 Aplicația: Zoom Cloud Meetings Componența...