Categorie: Activități

Activități

Online conference for the 2nd COMPASS Consortium Meeting

Miercuri, 16 septembrie 2020, echipa universitară a proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA” – COMPASS și coordonatorii programelor de formare  LLL au participat la Conferința online în cadrul proiectului. La întrunire au participat partenerii externi din universitățile din Spania, Finlanda, Belgia, Italia, dar și partenerii interni...

Școala de vară online în cadrul proiectului COMPASS

În perioada 1 iulie – 15 septembrie 2020 douăsprezece profesori-formatori din cadrul Universității au participat la  Școala de vară – COMPASS Online Summer School organizată în cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA” – COMPASS, nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului Erasmus +....

Seminar științifico-practic național cu participare internațională ”Competența de cercetare – garant al performanței cadrului didactic”

Finalizând cu brio sesiunea de susținere a tezelor de licență și master 2020, pregătim o altă generație de absolvenți pentru cercetare. Astfel, azi, 26.06.2020 Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans în colaborarea cu Biblioteca Universitara, a desfășurat Seminarul științifico-practic național cu participare internațională ”Competența de cercetare – garant al performanței...

Ședință de lucru a echipei universitare COMPAS

În discuție: REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A  CENTRULUI DE ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII  DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII PEDAGOGICE DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU La 16 iunie 2020 în cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, realizat în cadrul Universității, a avut loc...

Studenții Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” laureați la concursul de artă vizuală „Arta și Mitopoetica Orașului”

Cu prilejul zilei Internaționale a Muzeelor, studenții facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” au participat la Concursul on-line de artă vizuală cu genericul: ,,Arta și mitopoetica orașului”. Concursul a fost organizat sub egida Departamentului de Cultură al Municipiului Chișinău și a proiectului științific „Cultura promovării imaginii orașelor din...

Premiul „CRISTALUL CALITĂȚII” programului de studii GRAFICĂ din cadrul UPSC

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decernat premiul „Cristalul Calității” programului de licență Grafică din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în semn de înaltă apreciere, pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă a programelor de studii superioare de...