Sesiunea de selectare a experţilor pentru procesele de evaluare-validare

În contextul asigurării calității în management și evaluare la nivel național în domeniul cercetării științifice din învățământul superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează, sesiunea de depunere a dosarelor în vederea selectării și constituirii grupurilor de experți naționali pe domenii pentru procesele de evaluare și validare a dosarelor și rapoartelor științifice depuse la minister. Se vor înainta propuneri la următoarele domenii științifice: Științe ale naturii; Științe Inginerești și Tehnologii, Științe medicale, Științe agricole, Științe sociale și economice, Științe umaniste. Ministerul urmează să-și completeze o bază de date internă de experți, care vor fi contractați și vor oferi servicii de expertizare și validare, la solicitare. Candidații pentru experții naționali urmează să dețină titlul științific și științifico-didactic. Cererile vor fi depuse până la 15 ianuarie 2018.

Mai multe informații vor putea fi accesate pe pagina web a ministerului, http://edu.gov.md/.

De asemenea, ai putea dori...