Autor: UPSC

Appel à projets 2020 : Dispositif de soutien au développement de l’entrepreneuriat social à l’université

Chers partenaires, chères partenaires, L’AUF Europe centrale et orientale et la Direction des Réseaux de l’AUF ont lancé un appel à projets à destination des universités membres en Europe centrale et orientale pour mettre à leur disposition un moyen de se projeter vers les filières d’avenir liées à la durabilité. L’objectif principal est d’identifier...

Bursa

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Topciu Ischender Conducător: Ana Budnic, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă” Tema tezei: Condiții pedagogice de formare a competențelor de comunicare a elevilor prin intermediul jocului în procesul studierii limbii engleze. Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (limba engleză) Data: 26.11.2020 Ora: 14.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în pedagogie,...

Anunt

Concursul CEA MAI BUNA LUCRARE DE STUDENT ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI ȘI INOVĂRII

În contextul realizării agendei de acțiuni consacrate Nopții Cercetătorilor Europeni-2020, vă rugăm să distribuiți informația cu privire la lansarea a două concursuri pentru studenții universităților și colegiilor. Concursul CEA MAI BUNA LUCRARE DE STUDENT ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI ȘI INOVĂRII La concurs pot participa studenții colegiilor, universităților. Lucrarea va fi făcută...

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Ana BULAT-GUZUN Conducător: Angela SOLCAN, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă” Tema tezei: Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în procesul de învățare a limbii franceze Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (limba franceză) Data: 23.11.2020 Ora: 14.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: Larisa CUZNEȚOV, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, UPS „Ion Creangă” Ana...

Anunt

Decizie cu privire la aprobarea listei candidaților pentru funcția de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinau

În temeiul art. 104 al Codului Educației al Republicii Moldova și în conformitate cu Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UPSC, Consiliul pentru Dezvoltarea Strategica Institutionala DECIDE: A aproba lista candidaților la functia de rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău dupa cum urmează: BIBICU (BARBĂNEAGRĂ)...

La data de 8 octombrie a avut loc ședința festivă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău la 80 de ani

Mesaje de salut 1. Prof. univ., dr. Nicolae CHICUȘ, rector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 2. Conf. univ., dr. Igor ȘAROV, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 3. Academician Viktor ANDRUSHCHENKO, rectorul Universității Pedagogice Națonale „M. P. Dragomanov”, or. Kiev, Ucraina, Doctor Honoris Causa al...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în psihologie

Candidat: Racu Iulia Tema tezei de doctor habilitat: Psihologia anxietății la copii și adolescenți 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 06.11.2020 Ora: 12:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctor...

Flashmob consacrat Zilei Mondiale a Educației și Zilei Profesorului

La 5 octombrie-2020, în curtea Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, a avut loc un flashmob consacrat Zilei Mondiale a Educației și Zilei Profesorului, organizat de Secția Educație Artistică a UPSC. Studenții, ghidați de către specialistul superior a secției EA – dr., conferențiar universitar M. Vacarciuc, conducătorii artistici I. Guțu,...