Autor: UPSC

La data de 8 octombrie a avut loc ședința festivă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău la 80 de ani

Mesaje de salut 1. Prof. univ., dr. Nicolae CHICUȘ, rector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 2. Conf. univ., dr. Igor ȘAROV, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 3. Academician Viktor ANDRUSHCHENKO, rectorul Universității Pedagogice Națonale „M. P. Dragomanov”, or. Kiev, Ucraina, Doctor Honoris Causa al...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în psihologie

Candidat: Racu Iulia Tema tezei de doctor habilitat: Psihologia anxietății la copii și adolescenți 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 06.11.2020 Ora: 12:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctor...

Flashmob consacrat Zilei Mondiale a Educației și Zilei Profesorului

La 5 octombrie-2020, în curtea Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, a avut loc un flashmob consacrat Zilei Mondiale a Educației și Zilei Profesorului, organizat de Secția Educație Artistică a UPSC. Studenții, ghidați de către specialistul superior a secției EA – dr., conferențiar universitar M. Vacarciuc, conducătorii artistici I. Guțu,...

Inițierea procesului de alegere a rectorului Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în temeiul art.105 din Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Cebotaru Nina Conducător: Racu Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Formarea competențelor de comunicare la copii cu retard mintal ușor prin activități de educație fizică (jocuri dinamice) Specialitatea: 534.01 – Pedagogie specială Data: 16.10.2020 Ora: 10.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: Danail Sergiu,...

Continuarea studiilor în regim online

În atenția studenților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”! În baza deciziei Consiliului de administrație din 07.09.2020 procesul didactic de la 14.09.2020 pînă la 30.09.2020 va continua în regim online.