Arhivă zilnică: octombrie 6, 2020

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în psihologie

Candidat: Racu Iulia Tema tezei de doctor habilitat: Psihologia anxietății la copii și adolescenți 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 06.11.2020 Ora: 12:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctor...