Arhivă zilnică: octombrie 2, 2020

Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului”

În perioada 8-9 octombrie 2020,  în contextul evenimentelor dedicate Aniversării de 80 ani de la fondare,  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează Conferința științifică internațională  „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” La evenimentul științific vor participa cadre științifico-didactice, didactice și din domeniul cercetării din Republica Moldova...