Arhivă zilnică: septembrie 21, 2020

Seminar științific de profil

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: OLOIERU Anastasia Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: FORMAREA CULTURII ECONOMICE ÎN CADRUL EDUCAȚIEI FAMILIALE  Specialitatea: 531. 01 – Teoria generală a educației Data: 21 octombrie 2020 Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul...