Arhivă zilnică: septembrie 15, 2020

Repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul UPSC

Planul de repartizare a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 între Școlile doctorale în cadrul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, conform anexei l. Repartizarea granturilor doctorale în cadrul Școlilor doctorale între conducătorii de doctorat ale căror propuneri de proiecte au fost evaluate...