Arhivă zilnică: august 10, 2020

Seminar științific de profil

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

În cadrul comisiei de îndrumare Pretendent: Pereu  Tatiana Conducător: Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 07.09.2020 Ora: 15.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența comisiei de îndrumare: Platon Carolina,...