Arhivă lunară: iunie 2020

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: GOLUBOVSCHI Oxana Conducător ştiinţific: BABÎRĂ Eugenia, doctor în filologie, conf. universitar Tema tezei: TEHNOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚELOR DE TRADUCERE LA STUDENȚII-TRADUCĂTORI  Specialitatea: 533. 01 – Pedagogie universitară Data: 23 iunie 2020 Ora: 10:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, sala Senatului....

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor în Psihologie

Candidat: MULCO Iulia Conducător: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat D 511.02 – 09, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei Pазвитие волевой сферы у дошкольников на занятиях хореографией / Dezvoltarea sferei volitive la preșcolari în cadrul activităților de coregrafie Specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor în Psihologie

Candidat: PLATON Inga Conducător: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat D 511.02 – 10, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei Formarea inteligenței sociale în adolescența timpurie Specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 24 iunie 2020 Ora: 11.00 Local: Sala Senatului UPS...

Bursa Parlamentară Internaţională a Bundestagului German 2021

Doriţi să faceţi un stagiu practic la Parlamentul german? Stimate doamne şi domni, Bundestagul German invită şi în anul 2021, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru ca activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar...

Conferința Științifică Națională cu participare Internațională  ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans  are onoarea de a Vă invita la Conferința Științifică Națională cu participare Internațională  ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”, care se va desfășura  în perioada 4-5  decembrie...

Studenții Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” laureați la concursul de artă vizuală „Arta și Mitopoetica Orașului”

Cu prilejul zilei Internaționale a Muzeelor, studenții facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” au participat la Concursul on-line de artă vizuală cu genericul: ,,Arta și mitopoetica orașului”. Concursul a fost organizat sub egida Departamentului de Cultură al Municipiului Chișinău și a proiectului științific „Cultura promovării imaginii orașelor din...