Arhivă zilnică: iunie 17, 2020

Admiterea Facultatea Transfrontalieră, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

Admiterea 2020 Facultatea Transfrontalieră Oferă: Studii gratuite Burse oferite de statul român (65 euro-licență/ 75 euro -masterat) Cazare gratuită în campusul Universității “Dunărea de Jos” din Galați Transport gratuit pe teritoriul României Mobilități academice în universități partenere Diplome recunoscute internațional Stagii de practică în laboratoare moderne Informații despre organizarea admiterii...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe pedagogice În cadrul comisiei de îndrumare Pretendent: Oloieru Anastasia Conducător: Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Formarea culturii economice în cadrul educației familiale Specialitatea: 532.01 Teoria generală a educației Data: 24.06.2020 Ora: 12:00 Aplicația: Zoom Cloud Meetings Componența...