Arhivă zilnică: iunie 11, 2020

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor în Psihologie

Candidat: MULCO Iulia Conducător: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat D 511.02 – 09, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei Pазвитие волевой сферы у дошкольников на занятиях хореографией / Dezvoltarea sferei volitive la preșcolari în cadrul activităților de coregrafie Specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării...

Teza de Doctor

Se anunţă susţinerea tezei de Doctor în Psihologie

Candidat: PLATON Inga Conducător: RACU Igor, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat D 511.02 – 10, UPS „Ion Creangă” din Chișinău Tema tezei Formarea inteligenței sociale în adolescența timpurie Specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 24 iunie 2020 Ora: 11.00 Local: Sala Senatului UPS...