Continuarea studiilor în regim online

În atenția studenților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”! În baza deciziei Consiliului de administrație din 07.09.2020 procesul didactic de la 14.09.2020 pînă la 30.09.2020 va continua în regim online.

Seminar științific de profil

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: OLOIERU Anastasia Conducător ştiinţific: CUZNEȚOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: FORMAREA CULTURII ECONOMICE ÎN CADRUL EDUCAȚIEI FAMILIALE  Specialitatea: 531. 01 – Teoria generală a educației Data: 21 octombrie 2020 Ora: 14:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul...

Cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale, destinat cadrelor didactice din UPS “Ion Creangă”

Stimați profesori, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” vă invită la cursurile de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale, destinat cadrelor didactice din UPS “Ion Creangă”_Turul III. Pentru a participa la instruire, vă rugăm să completați formularul Format: II grupe, a câte 25 de persoane Când, cine: Grup I: Alfabetizare digitală...

Inițierea procesului de alegere a rectorului Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chișinău

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în temeiul art.105 din Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul...

Online conference for the 2nd COMPASS Consortium Meeting

Miercuri, 16 septembrie 2020, echipa universitară a proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA” – COMPASS și coordonatorii programelor de formare  LLL au participat la Conferința online în cadrul proiectului. La întrunire au participat partenerii externi din universitățile din Spania, Finlanda, Belgia, Italia, dar și partenerii interni...

Teza de Doctor

Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației în cadrul comisiei de îndrumare

Pretendent: Cebotaru Nina Conducător: Racu Aurelia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar Tema tezei: Formarea competențelor de comunicare la copii cu retard mintal ușor prin activități de educație fizică (jocuri dinamice) Specialitatea: 534.01 – Pedagogie specială Data: 16.10.2020 Ora: 16.00 Aplicația: Zoom Cloud Meeting Componența Comisiei de îndrumare: Danail Sergiu,...

Repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul UPSC

Planul de repartizare a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 între Școlile doctorale în cadrul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, conform anexei l. Repartizarea granturilor doctorale în cadrul Școlilor doctorale între conducătorii de doctorat ale căror propuneri de proiecte au fost evaluate...

Școala de vară online în cadrul proiectului COMPASS

În perioada 1 iulie – 15 septembrie 2020 douăsprezece profesori-formatori din cadrul Universității au participat la  Școala de vară – COMPASS Online Summer School organizată în cadrul proiectului „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA” – COMPASS, nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de Comisia Europeană, în cadrul programului Erasmus +....