Programul de studii masterale Leadership și instruire

Moraru Angela, masterandă, anul I Facultatea Științe ale Educației și Informatică Programul de studii masterale Leadership și instruire(grupa cu predare în limba română)   Reflecții Studiile de master au un rol conector, ajutându-ne la aprofundarea studiilor de licență și la dezvoltarea unor capacități de cercetare științifică individuală.  A meritat înscrierea...

Conferința Științifică Națională cu participare Internațională ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”, 4-5 decembrie 2020

CATEDRA PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI DANS STIMAȚI COLEGI, DISTINȘI OASPEȚI! / DEAR COLLEAGUES, DISTINGUISHED GUESTS! Suntem onorați de interesul Dumneavoastră de a participa la conferința științifică Națională cu participare Internațională  ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane” Vă aducem la cunoștință că lucrările conferinței  vor începe VINERI, 4 decembrie...

Tinerii poeți crengieni

Ca să încheie toamna în modul cel mai plăcut, studenții pasionați de poezie s-au întrunit în cadrul Cenaclului „Eugen Cioclea” al Facultății de Filologie și Istorie, pentru a se bucura unii de prezența celorlalți și toți împreună – de arta poetică. Pe 24.11.2020, organizatorii Concursului universitar de creație poetică (ediția...

Examinarea tezei de doctor habilitat în istorie

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea Tezei de doctor habilitat în istorie cu tema: Asigurarea logistică a trupelor ruse din Basarabia (1812-1874), elaborată de Dl Anatolie LEȘCU, dr. în istorie, conf. univ.   Consultant ştiinţific – Ion EREMIA, dr....

Forumul internațional „Metodologia didacticii digitale: abordări moderne în predarea în limba rusă”

Pe 25 noiembrie a avut loc Forumul internațional „Metodologia didacticii digitale: abordări moderne în predarea în limba rusă”, organizat de Universitatea Orășenească Pedagogică din orașul  Moscova, în cadrul unui grant acordat de Ministerul Educației al Federației Ruse. 25 ноября состоялся Международный форум «Методология цифровой дидактики: современные подходы к обучению на русском языке»,  организованный Московским городским...

Ziua internațională a profesorului de limbă franceză la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Joi, 26 noiembrie 2020, studenţii Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine – viitori profesori francofoni – au organizat un flashmob cu ocazia Zilei internaționale a profesorilor de limbă franceză, cu mare drag şi recunoştinţă pentru toți profesorii de limbă franceză. Evenimentul a avut loc grație sprijinului acordat din partea doamnelor Anastasia...

Anunt

Ședința Senatului UPS „Ion Creangă” din 26.11.2020

Joi, 26 noiembrie 2020 , începând cu ora 1310,   în cadrul ședinței Senatului UPS „Ion Creangă” din Chișinău, va avea loc audierea publică a rapoartelor privind  rezultatele obținute urmare a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării ”Program de Stat 2020-2023”. Vor fi audiate rapoartele privind activitatea de cercetare în...