Practica muzeistică la programele de studii Modă-Design Vestimentar și Arte Decorative Aplicate

Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Arta Decorativă în perioada 05.10.20-9.10.20, a realizat practica muzeistică, la programele de studii Modă-Design Vestimentar și Arte Decorative Aplicate. Studenții anului II la programele de studii Modă-Design Vestimentar/ Arta Decorativă Aplicată au realizat: Instructajul  cu privire la practica muzeistică în format online; Vizită  Galeriei...

Covid

În legătură cu starea de urgenţă în sănătatea publică

În legătură cu starea de urgenţă în sănătatea publică din țară și din lume, e necesar de respectat următoarele recomandări: 1.Măsurați-vă temperatura corpului  în fiecare zi înainte de a merge la lecții. Dacă temperatura corpului dvs. este peste 37 de grade, ori dacă aveți oricare dintre următoarele simptome – tuse...

Programul de formare continuă Educaţia pentru media în cadrul UPS „Ion Creangă”

 #CJI susține eforturile tuturor celor care promovează gândirea critică și dezvoltarea competențelor media.  Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău lansează programul de formare continuă Educaţia pentru media şi invită profesorii care predau la treapta de gimnaziu şi liceu să urmeze acest nou program de instruire, care se va baza pe...

La data de 8 octombrie a avut loc ședința festivă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău la 80 de ani

Mesaje de salut 1. Prof. univ., dr. Nicolae CHICUȘ, rector, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău 2. Conf. univ., dr. Igor ȘAROV, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 3. Academician Viktor ANDRUSHCHENKO, rectorul Universității Pedagogice Națonale „M. P. Dragomanov”, or. Kiev, Ucraina, Doctor Honoris Causa al...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în psihologie

Candidat: Racu Iulia Tema tezei de doctor habilitat: Psihologia anxietății la copii și adolescenți 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 06.11.2020 Ora: 12:00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctor...

Flashmob consacrat Zilei Mondiale a Educației și Zilei Profesorului

La 5 octombrie-2020, în curtea Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, a avut loc un flashmob consacrat Zilei Mondiale a Educației și Zilei Profesorului, organizat de Secția Educație Artistică a UPSC. Studenții, ghidați de către specialistul superior a secției EA – dr., conferențiar universitar M. Vacarciuc, conducătorii artistici I. Guțu,...

Conferința științifică internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului”

În perioada 8-9 octombrie 2020,  în contextul evenimentelor dedicate Aniversării de 80 ani de la fondare,  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează Conferința științifică internațională  „Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului” La evenimentul științific vor participa cadre științifico-didactice, didactice și din domeniul cercetării din Republica Moldova...