Consiliu de administrare

Componența consiliului de administrare

 1. Chicuş Nicolae – rector
 2. Racu Igor-prorector
 3. Barbăneagră Alexandra – prorector
 4. Cuşcă Valentin – prorector
 5. Garştea Nina – secretarul Senatului
 6. Rotaru Tudor – şeful Departamentului Administrare şi Gospodărie
 7. Sadovei Larisa – decanul Facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei
 8. Musteaţă Sergiu – decanul Facultăţii Istorie şi Geografie
 9. Topor Gabriela – decanul Facultăţii Filologie
 10. Perjan Carolina – decanul Facultăţii Psihologie şi PPS
 11. Solcan Angela – decanul Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine 12.Simac Ana – decanul Facultăţii Arte Plastice şi Design
 12. Ciorbă Constantin – decanul FPCFCC
 13. Culea Stelian- şeful DMPI, secretarul Consiliului
 14. Hâncu Pavel – şeful Departamentului Economico-financiar şi gestiune 16.Scherlet Ecaterina – directorul bibliotecii
 15. Chicu Silvia – preşedintele comitetului sindical al colaboratorilor
 16. Armaşu Ludmila – preşedintele consiliului ştiinţific
 17. Noroc Larisa – şefa catedrei Ştiinţe filozofice şi Economice
 18. Bulicanu Ion – preşedintele senatului studenţesc

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din mun. Chişinău, din 28.05.2015