Cele mai originale haine, create de absolvenţii Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, au fost prezentate la o paradă de modă

Cele mai originale colecţii de haine au fost prezentate, astăzi, la Chişinău la o paradă de modă mai puţin obişnuită. În aşa fel absolvenţii de la Facultatea Arte Plastice ai Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” au susţinut teza de licenţă. Designerii începători au depus un mare efort pentru ca evenimentul să fie organizat la nivelul unui show dintr-o capitală a modei. Absolventa Facultăţii Arte...

Facultatea Arte Plastice și Design Vă invită la evenimetul UniverArt Fashion 2017

Facultatea Arte Plastice și Design are deosebita plăcere să Vă invite la evenimentul UniverArt Fashion 2017, care se va desfășura la data de 19 iunie 2017, ora 10.00, în incinta Centrului Expozițional „Constantin Brâncuși”, str. Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 3. În cadrul manifestării vor fi prezentate colecțiile vestimentare ale absolvenților facultății, specialitatea Design Vestimentar și colecții vestimentare ale oaspeților din România și Ucraina....

Participare la concursul internațional ”cufărul cu poveștile copilăriei”, Iași, România

Cadrele didactice ale Catedrei Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans ( S. Gînju, dr., conf. univ.; Carabet N., dr., conf. univ. ), împreună cu masteranzii Programelor de studiu Management  și Consiliere în Educația Preșcolară (Ungureanu Emilia) și Metodologia educației preșcolare ( Botnaru Mariana) au participat  în perioada 3-10 iunie la  Concursul Internațional “Cufărul cu poveștile copilăriei”, organizat de Asociația Cultural – Ştiințifică ”Pleiadis” din Iași,...

Pregătirea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar

Pregătirea inițială a cadrelor didactice pentru învățământul primar în UPS „Ion Creangă” din Chișinău din perspectiva evaluării criteriale prin descriptori UPS „Ion Creangă” din Chișinău monitorizează și evaluează periodic programele de studii pe care le oferă, pentru a se asigura că acestea își ating obiectivele și răspund expectanțelor și exigențelor tuturor beneficiarilor. În contextul acestor preocupări se înscrie actualizarea programelor prin prisma cerințelor în schimbare ale societății, reflectate...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02.

Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în psihologie Fundamentele psihologice ale formării gândirii profesionale a medicilor, realizată de Tarabeih Mahdi.   Consultant științific –  Aglaida Bolboceanu, profesor cercetător, doctor habilitat.   Şedinţa S.Ş.P. va avea loc pe 21 iunie 2017, ora 13.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.   Secretarul...