Festivalul talentelor UPSC 2017

La 11 mai, 2017 studenții universității noastre, care sunt cel mai mult  îndrăgostiți de tot ce este frumos, și-au demonstrat talentele artistice la Festivalul Talentelor UPSC-2017, organizat de Centrul de Educație Artistică și Instruire Complementară în parteneriat cu Organizația Sindicală a Studenților. Momente pline de emoții ale participanților, care au încântat publicul cu repertorii muzicale, literare și lucrări plastice, sunt prezente în pozele ce urmează:

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02.

Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie Trăirea sentimentului de singurătate la tineri, realizată de Plămădeală Victoria. Conducător științific –  Perjan Carolina, dr. în psihologie, conf.universitar. Şedinţa S.Ş.P. va avea loc vineri, 26 mai 2017, ora 14.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.   Secretarul S.Ş.P.                                     Elena Losîi, dr. în psihologie,...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice

Pretendent: GHICOV ADRIAN Consultant ştiinţific: CALLO Tatiana, dr. hab. în ped., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat: DH 33.532.02 – 19 Tema tezei: Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului Specialitatea: 532.02 – Didactica şcolară (Limba şi literatura română) Data: 19 mai 2017 Ora: 13.00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:...

Actul de caritate ,,Și tu poți dărui lumină” la UPS ,,Ion Creangă”

Recent, la UPS ,,Ion Creangă” a fost realizat actul de caritate Și tu poți dărui lumină, de către CEAIC, în colaborare cu  Biblioteca Științifică a instituției (Sala de lectură ,,Raisa Căldare”) și Comitetul Sindical al Studenților. Reprezentanții subdiviziunilor date, la 04 mai 2017, au vizitat copiii-beneficiari ai Asociației Flacăra Speranței cu darurile colectate și produsele create de studenții de la facultățile de Istorie și Geografie,...

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice „Cartea românească în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX), realizată de Igor CERETEU, dr. în științe istorice. Consultant ştiinţific – Andrei EȘANU, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor cercetător, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române....

În atenţia studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III

Ministerul Educației informează candidații la studii superioare de doctorat că obținerea unui grant doctoral finanțat de la bugetul de stat se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecție și admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Școlii doctorale. Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituția de...