Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Seminarul Ştiinţific de Profil 534.01 Pedagogie specială

din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice   Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilităţi mintele realizată de CERNEAVSCHI Viorica, conducător ştiinţific, STRATAN Valentina, dr., conf.univ.   Ședința S.Ş.P. va avea loc vineri, 01 decembrie 2017, ora 14.00, str. Ion Creangă Nr. 1., blocul 2, sala 18.   Președinte S.Ş.P., RACU Aurelia, dr. hab., prof. univ....

Seminarul Ştiinţific de Profil 531.01. Pedagogie generală

Seminarul Ştiinţific de Profil 531.01. Pedagogie generală, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice Consilierea educațională ca factor de armonizare a relațiilor preadolescenți-părinți realizată de RĂILEANU Olga, conducător ştiinţific, CUZNEȚOV Larisa, dr. hab., prof. univ. Ședința S.Ş.P. va avea loc vineri, 17 noiembrie 2017, ora 14.00, str. Ion Creangă Nr. 1., blocul 4, sala 3. Președinte...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie Dezvoltarea stilurilor de învățare și a tipurilor de inteligență la studenții psihologi, realizată de Mihai Covaci. Conducător științific –  Petru Jelescu, profesor universitar, doctor habilitat în psihologie.   Şedinţa S.Ş.P. va avea loc vineri, 17 noiembrie 2017, ora 14.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.   Secretarul S.Ş.P.                                    ...

Burse de excelență a Guvernului și Burse nominale (pe domenii) pentru studenți-doctoranzi

În vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii ) pentru studenți-doctoranzi, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării solicită, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 161 din 15.02.2008 (cu modificările ulterioare), prezentarea, până la 15 noiembrie 2017, a dosarelor de participare. Mai multe informații accesați aici

Condițiile de oferire a burselor DAAD

Serviciul German de Schimb Academic DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) este cea mai mare organizaţie pe plan mondial care promovează schimbul internaţional de studenţi şi cercetători prin oferirea informaţiilor despre oportunităţi de studii în Germania.DAAD gestionează o bază de date despre posibilităţile de studii în Germania cu peste 370 instituţii de învăţământ superior şi peste 15 mii programe de studiu.Oferta de burse pentru Republica Moldova:• Burse...