Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02.

Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie Dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentă, realizată de Pîslari Stela. Conducător științific –  Igor Racu, profesor universitar, doctor habilitat. Şedinţa S.Ş.P. va avea loc marți, 13 iunie 2017, ora 14.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1. Secretarul S.Ş.P.                                     Elena Losîi, dr. în psihologie, conf.universitar

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02.

Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie Trăirea sentimentului de singurătate la tineri, realizată de Plămădeală Victoria. Conducător științific –  Perjan Carolina, dr. în psihologie, conf.universitar. Şedinţa S.Ş.P. va avea loc vineri, 26 mai 2017, ora 14.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1.   Secretarul S.Ş.P.                                     Elena Losîi, dr. în psihologie,...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe pedagogice

Pretendent: GHICOV ADRIAN Consultant ştiinţific: CALLO Tatiana, dr. hab. în ped., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat: DH 33.532.02 – 19 Tema tezei: Cadrul conceptual al retellizării în metodologia protextului Specialitatea: 532.02 – Didactica şcolară (Limba şi literatura română) Data: 19 mai 2017 Ora: 13.00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1. Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:...

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice „Cartea românească în Estul Moldovei (sec. XVI-XIX), realizată de Igor CERETEU, dr. în științe istorice. Consultant ştiinţific – Andrei EȘANU, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor cercetător, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române....

În atenţia studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la studii superioare de doctorat, ciclul III

Ministerul Educației informează candidații la studii superioare de doctorat că obținerea unui grant doctoral finanțat de la bugetul de stat se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecție și admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat prin consultare cu Consiliul Școlii doctorale. Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituția de...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: BUZENCO Aurica Conducător ştiinţific: SILISTRARU Nicolae, dr. hab. în ped., prof. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 531.01 – 16 Tema tezei: Formarea orientărilor axiologice la preșcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei Specialitatea: 531.01. Teoria generală a educației Data: 12 mai 2017 Ora: 14:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Principalele publicaţii ştiinţifice...