Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Programul “Burse pentru Viitorul Tău!”, ediția 2017

Centrul de Informații Universitare, vă aduce la cunoștință faptul că termenul limită până la 2 februarie 2018, pentru programul „Burse pentru Viitorul Tău”, ediția 2017.  Aceasta se referă  studenților din anul I de studii, cu frecvență la zi.

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea Referatului științific al tezei de doctor habilitat în științe istorice (în baza lucrărilor publicate) cu tema: Viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir: probleme controversate, elaborat de Dl Victor Țvircun, dr. în științe istorice, profesor universitar. Consultant ştiinţific – Andrei EȘANU, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor cercetător, membru titular...

Conferinţa știinţifico-practică națională cu participare internaţională

În atenţia cadrelor didactice din instituţiile de învățământ general şi universitar din Republică   CENTRUL DE STUDIERE A LIMBII ROMÂNE PENTRU ALOLINGVI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE  EDUCAŢIE, TINERET ŞI  SPORT AL CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU,  ÎN PARTENERIAT  CU   UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ  DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU, ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A TRAINERILOR EUROPENI DIN MOLDOVA, ACADEMIA  „NICOLAE  DUMITRESCU” Vă invită să participați la Conferinţa știinţifico-practică națională cu...

Workshop cu genericul: Interdisciplinaritate și dialog multicultural

În zilele de 16-17 decembrie 2017, UPS “Ion Creangă” în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, România; ANTEM; Centrul lingvistic din cadrul Catedrei Limbă și Comunicare a organizat un Workshop cu genericul: Interdisciplinaritate și dialog multicultural. Modele de bune practici în Republica Moldova și România. Această activitate de amploare a întrunit peste 100 de participanți ( cadre didactice, studenți și masteranzi) de la...

IN MEMORIAM ANDREI GALBEN

Rectoratul și colectivul UPS „Ion Creangă” din Chişinău sunt adânc îndurerați în legătură cu încetarea subită din viață a rectorului ULIM-lui, Andrei Galben,  care în anii 1978-1993 a activat în cadrul universității noastre. Colectivul Universității exprimă sincere condoleanțe familiei, rudelor și prietenilor și îl roagă pe Bunul Dumnezeu să îl primească în Împărăția Cerului. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Fie-i țărâna ușoară...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

  Pretendent: ȚĂPURIN Adriana Conducător ştiinţific: PERJAN Carolina, conf. univ., dr. Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 01 Tema tezei: Dezvoltarea creativității la copiii de vârstă preșcolară în procesul educațional Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 22 decembrie 2017 Ora: 13:00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului. Principalele publicaţii ştiinţifice...