Categorie: Anunțuri

Anunțuri

Bursa speranței

Scopul concursului Susținerea studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare Criterii de eligibilitate Studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice Rezultate remarcabile la învățătură – media generală ¤8,5 și mai...

În atenția studenților

În atenția studenților restabiliți la studii în baza atestatului școlii medii de cultură generală. Categoria respectivă de studenți în mod obligatoriu, până la terminarea studiilor, trebuie să susțină examenele de bacalaureat în regim extern (prin intermediul Ministerului Educației). Dacă în anul terminării studiilor studentul nu va avea diploma de bacalaureat, el nu va fi admis la examenul de licență și nu va putea absolvi universitatea....

Facultatea Arte Plastice și Design Vă invită la evenimetul UniverArt Fashion 2017

Facultatea Arte Plastice și Design are deosebita plăcere să Vă invite la evenimentul UniverArt Fashion 2017, care se va desfășura la data de 19 iunie 2017, ora 10.00, în incinta Centrului Expozițional „Constantin Brâncuși”, str. Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 3. În cadrul manifestării vor fi prezentate colecțiile vestimentare ale absolvenților facultății, specialitatea Design Vestimentar și colecții vestimentare ale oaspeților din România și Ucraina....

Masa rotundă „Experienţe de promovare a dialogului intercultural în sistemul educațional al Republicii Moldova” şi SUA

La 20 iunie 2017 în bl. 4, aula 5, la ora 11.00 va avea loc Masa rotundă cu genericul Experienţe de promovare a dialogului intercultural în sistemul educațional al Republicii Moldova şi SUA, organizată de Facultatea de Filologie, Catedra Limbă şi Comunicare a UPSC în colaborare cu  Universitatea de Stat din Arizona Colegiul de Arte Libere și Ştiinţe. Sunt invitați studenţii, masteranzii şi profesorii UPSC....

Seminarul Ştiinţific de Profil 533.01.

Pedagogie universitară, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunţă examinarea tezei de doctor în științe pedagogice Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic, realizată de Ohrimenco (Boţan) Aliona, conducător ştiinţific Sadovei Larisa, doctor în pedagogie, conferențiar universitar. Ședința S.Ş.P. va avea loc vineri, 16 iunie, 2017,  ora 12.00, str. Ion Creangă Nr. 1., blocul 4, sala 1. Președinte S.Ş.P.                                                      Cojocaru Vasile,...

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice „Sistemul de învățământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918)”, realizată de Constantin UNGUREANU, dr. în științe istorice. Gheorghe GONȚA,  dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor universitar;Consultanți ştiinţifici: Andrei EȘANU, dr. hab. în ştiinţe istorice, profesor cercetător, membru titular al Academiei...