Erasmus+ Programme Key Action 1 Academic year 2017 – 2018

Available Scholarships for Chisinau State Pedagogical University  University Name Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania University Web Page www.uaic.ro https://erasmusplus.uaic.ro/scholarships-on-offer Students: Field of Study Education Languages Social and behavioural sciences Mathematics and statistics Information and Communication Technologies (ICTs) Required documents Application online; see on the uaic.ro web page Staff Academic Staff / Administrative Staff Required documents ID and passport CV Proof of employment in the home university,...

Festivalul de artă

Provocarea talentelor crengiene *FLORI DE TOAMNĂ* Persoanele interesate de a participa se pot înregistra până la data de 27.09.2017 în biroul 21, Bl. 5

UPSC în topul celor mai bune universități din Moldova

Universitatea Pedagogică de Stat ,, Ion Creangă ” s-a clasat pe prestigiosul loc 4  în clasamentul Ranking Web of Universities, din luna iulie 2017, elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării al Spaniei. Aceasta constituie o înbunătățire substanțială față de locul obținut în 2016 și este rezultatul unei activități didactico-științifice prodigioase a colectivului instituției. U-Multirank – un proiect al UE...

Simpozionul Internațional 2017

Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus În cadrul Facultății Arte Plastice și Design în perioada 11 – 15 septembrie 2017 s-a petrecut Simpozionul Internațional realizat în cadrul proiectului „Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus, susținut de către IFESCCO. Scopul proiectului a prevăzut crearea unei platforme de cooperare în domeniul...

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor

Seminarul Științific de Profil 611.02 Istoria Românilor (pe perioade); 611.03 Istoria Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor habilitat în ştiinţe la specialitățile 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice; 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade) cu tema „Evoluția artei metalelor în Basarabia (sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. XX)„, realizată de Liliana Condraticova, dr. în studiul artelor, conferențiar cercetător. Consultant...