Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii a făcut o vizită amicală la Centrul Britanic de la UPS ,,Ion Creangă”

La 24 mai 2017 Excelența Sa, Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii a făcut o vizită amicală la Centrul Britanic de la UPS ,,Ion Creangă”. Discuțiile cu studenții s-au centrat pe sistemul educațional din Regat și pe dezvoltarea valorilor social-civice în raport cu Republica Moldova. Exprimăm gratitudine față de Doamna Lucy Joyce pentru interesul și timpul acordat și sperăm în dezvoltarea unor relații de colaborare...

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02.

Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” anunţă examinarea tezei de doctor în psihologie Dezvoltarea empatiei la vârsta preadolescentă, realizată de Pîslari Stela. Conducător științific –  Igor Racu, profesor universitar, doctor habilitat. Şedinţa S.Ş.P. va avea loc marți, 13 iunie 2017, ora 14.00, Sala Senatului, bloc 2, str. Ion Creangă 1. Secretarul S.Ş.P.                                     Elena Losîi, dr. în psihologie, conf.universitar

Viva arte viva

Curs deschis În data de 19 mai 2017, la invitația Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”, a fost ținut un curs deschis de către Călin-Alexiu Stegerean – grafician, critic de artă, vicepreședinte al Rețelei Naționale a Muzeelor din România (RNMR), membru al Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM), director al Muzeului Național de Artă al României (MNAR), membru al Uniunii Artiștilor Plastici din...

Psihologia și teoria artelor plastice

Curs de lecții publice la Facultatea Arte Plastice și Design La Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” a fost invitată doamna Marinela Rusu, doctor, conferențiar universitar, care-și desfășoară activitatea didactică în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. În perioada 15 – 18 mai 2017, în cadrul Facultății Arte Plastice și Design, doamna Marinela Rusu a ținut un curs de...

Master Class de Caligrafie

Facultatea Arte Plastice și Design, în data de 17 mai 2017, a găzduit un „Master Class de Caligrafie”, în cadrul căruia au participat atât studenții și profesorii facultății, cât și oaspeți-amatori ai artei caligrafice. Master Class-ul a fost prezentat de către pictorul, graficianul și caligraful Alexandru Macovei, care este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova și membru al Asociației Internaționale IAA-AIAP UNESCO. În...

Psihologia artei – interpretări și interogații privind procesul creator. intervenția prin artă în școală

Masteranzii şi cadrele didactice ale facultăţii Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică au avut onoarea să participe la sesiunea de lecții publice, cu genericul „PSIHOLOGIA ARTEI – INTERPRETĂRI ȘI INTEROGAȚII PRIVIND PROCESUL CREATOR. INTERVENȚIA PRIN ARTĂ ÎN ȘCOALĂ -ABORDARE PRACTIC-EXPERIMENTALĂ”, susţinută de MARINELA RUSU, cercet. şt, dr., Academia Română, Filiala Iaşi, Multumim pentru această şansă de excepţie!