Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Pretendent: PAVLENCO (PIDLEAC) MIHAELA Conducător ştiinţific: URSU Ludmila, dr. în ped., conf. univ. Consiliul ştiinţific specializat: D 33.532.02 – 20 Tema tezei: Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ Specialitatea: 532.02 – Didactica şcolară (matematică) Data: 29 august 2017 Ora: 11.00 Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 3, sala 29, str. Ion Creangă, 1. Principalele publicaţii ştiinţifice la...

Repartizarea locurilor de trai pentru studenții și masteranzii

Dragi studenți, Repartizarea locurilor de trai pentru studenții și masteranzii anului I se va efectua la 29 august, cu program de lucru de la 9:00 pînă la 16:00  iar cazarea studenților și masteranzilor anilor II-IV  – la 30 august 9:00-16:00,                             31 august   9:00-12:00 Preţul unui loc de trai pentru anul de studii 2017/2018: pentru studenţi – 170 lei/lună, pentru masteranzi bugetari – 210...

Comunicat de presă al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova din 08 august 2017

Consiliul Rectorilor constată, în ședința din 08.08.2017, în urma discuțiilor referitoare la rezultatele admiterii în universitățile din R. Moldova, că și în această admitere se menține tendința generală de micșorare a numărului de studenți înmatriculați în universități, respectiv, a numărului total de studenți care își fac studiile în universitățile din Republica Moldova. Astfel, dacă în anul universitar 2006-2007 în toate universitățile din Republica Moldova își...

Admiterea 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017

ABSOLVENȚI AI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT PREUNIVERSITAR  DIN LOCALITĂȚILE DE EST ALE REPUBLICII ȘI DIN MUN. BENDER! Candidații la admitere în instituțiile de învățământ superior, absolvenți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar din localitățile de est ale republicii și din mun. Bender, care nu dispun de acte de identitate emise de autoritățile Republicii Moldova, vor fi admiși pentru participare la concursul de admitere în baza certificatului de...

Admiterea 2017

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2017!

 F A C I L I T Ă Ț I  Candidații care participă la concursul de admitere la studii superioare de licență, programele de studiu din domeniul general 14 Științe ale educației SUNT ÎNMATRICULAȚI ÎN AFARA CONCURSULUI, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară:   În baza recomandărilor la studii eliberate de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului (media...

Bursa speranței

Scopul concursului Susținerea studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare Criterii de eligibilitate Studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice Rezultate remarcabile la învățătură – media generală ¤8,5 și mai...