Centru de ghidare și consiliere în carieră

Miercuri, 4 martie, în sala senatului UPS „Ion Creangă” a avut loc şedinţa festivă de inaugurare şi prezentare a Centrului de ghidare şi consiliere în carieră  (CGCC)
15
Misiunea CGCC
 • orientarea şi proiectarea carierei;
 • consiliere în carieră;
 • consultanţă în formarea şi integrarea socio-profesională;
 • servicii adresate studenţilor, masteranzilor, absolvenţilor universităţii, cadrelor didactice universitare, absolvenţilor de licee şi colegii, angajatorilor.
Obiectivele CGCC
 • formarea nevoii de proiectare a carierei, a sistemului de valori și competențe ce facilitează integrarea socio-profesională
 • cunoașterea potențialului individual al beneficiarului
 • formarea unei viziuni clare și realiste asupra posibilităților de formare profesională și angajarea în cîmpul muncii
 • formarea unei optici de marketing vocațional axată pe consumator (angajator) și deținerea unor modalități de promovare
 
Coordonarea activităţilor CGCC
Intern
 • decanatele facultăţilor
 • SAS
 • sindicatele studenţeşti
 • DACDC
Extern
 • ANOFM
 • structurile similare din sistemul educaţional din RM
 • entităţile socio-economice şi asociaţiile ONG
 • foştii absolvenţi, potenţiali angajatori din mediul preuniversitar şi economic

Activităţile CGCC 

 Consilierea                                            

 • consiliere educaţională
 • consiliere în carieră
 • consiliere psihologică
Administrarea resurselor informaţionale
Elaborare / coordonare de proiecte punctuale (anuale și periodice)
Acţiunile CGCC
 • Evaluarea activităţii centrului
 • Selectarea surselor TIC
 • Cooperare cu alţi furnizori
 • Diversificare a ofertei de ghidare şi consiliere a carierei
 • Aplicarea de strategii interne de lucru
 • Participare/elaborare/ghidare – proiecte instituţionale, naţionale şi europene în domeniul consilierii şi ghidării în carieră
 • Respectare a Ethos-ul intra-instituţional al centrului
 • Publicare de lucrări în domeniul ghidării şi consilierii carierei
 • Asigurare a unei oferte minimale de servicii de consiliere şi ghidare în carieră

Beneficiarii centrului

 • Absolvenţii de liceu şi colegii, viitori studenţi ai UPS „I. Creangă”
 • Studenţii şi masteranzii UPS „I. Creangă”
 • Cadrele didactice universitare
 • Instituţiile preuniversitare / entităţile economice angajatoare
CLOSE
CLOSE